אפשרויות גודל גופן

אפשרויות ניגודיות

Lishka - banner
Kenes - banner
להרשמה

אודות הכנס

לשכת המבקרים הפנימיים ישראל מקיימת את ועידת ישראל לביקורת פנימית ולממשל תאגידי

האירוע יתקיים 16.11 במלון דן פנורמה תל אביב

 

ועידת ישראל חוגגת חצי יובל לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992, שהינו חוק תקדימי, אשר אין לו אח ורע בעולם.

בעידן הממשל התאגידי הפכה הביקורת הפנימית בעיני הציבור, הרגולציה, המחוקק ובתי הדין, לאחת מאבני הבניין המרכזיות בשמירה ובהגנה על האינטרס הציבורי.

כללי הממשל התאגידי הם כללי התנהגות והתנהלות ראויים, שמטרתם להוביל את הארגון, באשר הוא, בדרך ראויה של התנהלות, אשר תמנע ממנו להיקלע למצבים קשים, כולל קשיים עתידיים העלולים לקרות, ו/או הזדמנויות שיכולות להיות לתאגיד במהלך פעילותו.

הממשל התאגידי מתייחס לאופן בו ראוי שחברות תתנהלנה ותבוקרנה, בהיבטי ניהול, בקרה ופיקוח.

ועידת ישראל לביקורת פנימית ולממשל תאגידי שמה למטרה לדבר, לתת כלים בנושאים של פיקוח, ניהול ובקרה של הארגונים בישראל, במטרה לשמור על חוסנם וזאת, כאינטרס ציבורי לשמירת יציבותה הכלכלית והחברתית של מדינת ישראל.

במהלך הועידה ידונו נושאים מקצועיים ואקטואליים, העומדים על סדר היום הציבורי, הקשורים ברגולציה בישראל, בחקיקה המשפיעה על ניהול והתנהלות התאגידים ונושאי המשרה, במצוינות תאגידית, בשיפור הניהול המקצועי, בזיהוי נקודות כשל העשויות להביא לקריסת תאגיד.

הועידה מטפלת בנושאים הנמצאים על סדר היום הציבורי המעניינים את ציבור המבקרים הפנימיים וכן, את המחוקקים, הרגולטורים, מקבלי ההחלטות, בעלי המניות, הדירקטורים, ההנהלות והעוסקים בתחומים אלה. כמו כן, בשיטות ובכלים חדשניים לבקרה ולביקורת, שהתפתחו לאחרונה ואשר אותם יש ללמוד וליישם בעבודת הביקורת הפנימית ודרגי הניהול הבכירים בתאגיד. לא נפקד מקומם של תכנים העוסקים בניהול תקין וטוהר המידות ועוד נושאים מעשיים וחשובים כל זאת להשגת מטרות הארגון.

המרצים בכנס: בכירי המשק, שרים, ח"כים, רגולטורים, אנשי אקדמיה, ראשי תאגידים, בכירים מהתעשייה, מהשירות הציבורי, מהגופים הפיננסיים, משוק ההון, וממגזרי המשק השונים, עורכי דין, רואי חשבון ועוד.

בכנס ישתתפו למעלה מ-350 חברות, מבקרות ומבקרים מכל מגזרי המשק השונים: דירקטורים, מנכ"לים, יו"ר ועדות ביקורת, מנהלי כספים, אבטחת מידע ונושאי משרה.

 

בברכת עשייה

לשכת המבקרים הפנימיים 


Custom image, top right
Custom image, top left
Custom image, bottom right
Custom image, bottom left

דוברים

B893a553db7e20e8a1e33db6534a4334171486ff

יוסף חיים שפירא

מבקר המדינה

356a3a8fcc739271586619741dbf0e95c4a2130c

פרופסור שמעון שטרית

יו"ר ומנחה מליאת הבוקר

6385460cbb41bdf805870d364a0796568101b472

עו"ד איתן ארז

איתן ש.ארז ושות

B6a8891e22268bc59c9323274b904290bbca78fc

יוסי בן דוד

ראש העיר טבריה

947f7c114053792e57a60da9543cef7503c993c3

פרופסור דוד ליבאי

עורך דין

Ce66e82ba0c08021f0681880f000efe315c70d34

עו"ד דר" צבי גבאי

משרד עו"ד ברנע ושות

10119fda4656a5c6ae0b1e7a3b07347d6de79281

דוד ברודט

יו"ר בנק לאומי

Fd758c9b097ee39bc8ea0325b34c94aca40cebc2

רו"ח אילנה שחורי

CIA, CISA, CRMA, QAR

C913b36170f88af0aa1a2eb361fb195c6acf0f0c

עו"ד דני שווץ

שותף במשרד פישר ושות'

4c7cb4ffa677f2015af20205ed3fd685bc81fc2f

עו"ד רונה לרר

מנורה מבטחים

Be7352311191d93d55387a2233e2410d8ddae96c

עו"ד גידי פרישטיק

שותף במשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל

מתמחה באיכות הסביבה ושלטון מקומי

5b18193a162b7d647438b51a00945e0a2b683da3

מר איציק בן ארויה

יועץ פנסיוני

6dd668367be81a9d3f92d1376fd582384c9b1e79

עו"ד עדל באדיר

ראש העיר כפר קאסם

סדר יום להורדת סדר יום - לחץ על הקישור "סדר יום"

סדר יום

07:30 - 09:00

התכנסות

רישום וארוחת בוקר
הופעה קצרה

09:00 - 09:20

מליאת הפתיחה, דברים וברכות

גב' שלומית גלר, יו"ר ועדת הכנס סגן נשיא, לשכת המבקרים הפנימיים ישראל
מר יעקב נוס, נשיא לשכת המבקרים הפנימיים ישראל
מר שלמה קלדרון, נשיא כבוד, לשכת המבקרים הפנימיים ישראל

09:20 - 10:00

25 שנה לחוק הביקורת הפנימית

יו"ר המליאה, פרופ' שמעון שטרית
השופט בדימוס, יוסף חיים שפירא, מבקר המדינה
ח"כ שלי יחימוביץ, יו"ר הועדה לענייני ביקורת המדינה
פרופסור דוד ליבאי, מגיש החוק לאישור

10:00 - 10:20

כלכלת ישראל

10:20 - 10:40

הביקורת על הפרקליטות

10:40 - 11:00

סעיף אשראי לקוחות – גידור הסיכון הנסתר במאזן

11:00 - 11:10

האם כספי הפנסיה של עובדי הארגון מגיעים ליעדם? הבעיה – אחראיות נושאי משרה ומבקרים פנימיים – הצגת הפתרון

11:10 - 11:20

תקנות הגנת הפרטיות החדשות אשר תכנסנה לתוקף בחודש מאי 2018

11:20 - 11:35

חתימה אלקטרונית בשרות המבקר

11:35 - 12:00

הפסקה וכיבוד

12:00 - 12:15

המאבק בהברחות רכוש באמצעות חברות off shore

12:15 - 12:35

אחריות הדירקטוריון למניעת מעילות - ניתוח אירוע טלדור

12:35 - 12:50

חקירות פנימיות ככלי הכרחי בממשל תאגידי

12:50 - 13:05

הקדם תרופה למכה- חשיבותה של תוכנית ציות ואכיפה בגופים מבוקרים/ממשלתיים

13:05 - 14:05

תקשורת, ביקורת והמלחמה בשחיתות

יו"ר המליאה:רו"ח עופר אלקלעי, משרד רו"ח אלקלעי מונרוב
• תנ"צ ערן קמין, ר' חטיבת החקירות,משטרת ישראל
• עו"ד ליאת בן ארי,פרקליטת מחוז ת"א
• מר יוסי בן דוד, ראש העיר טבריה
• עו"ד עדל באדיר, ראש העיר כפר קאסם
• עו"ד גידי פרישטיק, משרד עו"ד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'
• עו"ד ג'ק חן,חן יערי רוזן, עוזר ושות'
• מר גידי וייץ, עיתונאי, הארץ חתן פרס סוקולוב

14:05 - 15:00

ארוחת צהרים עשירה

15:00 - 15:40

מושבים

מושב 1: "רגולציה עצמית נאכפת"– אכיפה פנימית בשוק ההון ביטוח וחיסכון
מנחה: שי בנימין-מנהל מחלקת ביקורת פנימית, מנורה מבטחים.
מרצה: עו"ד רונה לרר

מושב 2: סיכון הציות: אחת מהדאגות המרכזיות של מוסדות פיננסיים-
רמי ששון קצין ציות בנק דיסקונט

מושב 3: התארגנות לתקנות של שמירת מאגרי מידע
עו"ד ניר פיינברג ,מומחה בתחום הגנת הפרטיות וסייבר, משרד שיבולת
ושות'

מושב 4 :מערכות בקרה וביקורת, כלי עזר ואבחון במערכת הביטחון
מנחה: מר ישראל עריף מנהל לימודי בקורת פנימית ג'ון ברייס-המי"ל
מרצה: אל"מ (מיל.)גדי מאירי

15:40 - 16:20

מושבים

מושב 1 לקנות שוויון בכסף: "עסקאות חברתיות" בשוק הבריאות. מנחה: גב' ציפי הלמן, מנהלת האגף לביקורת פנים, משרד הבריאות
מרצים:
• רו"ח שי רוזנשטוק, מבקר בנק ישראל
• עו"ד נתן סמוך, סגן בכיר ליועצת המשפטית של משרד הבריאות

מושב 2 הביקורת הפנימית והביטחון הסוציאלי: ביטוח, פנסיה וגמל
בהיבט העובד והמעסיק
מנחה: מר יעקב נוס, נשיא לשכת המבקרים הפנימיים ישראל
מרצה: מר איציק בן ארויה, יועץ פנסיוני

מושב 3 ניהול סיכונים אפקטיבי והשלכותיו על עבודת המבקר הפנימי מנחה: גב' חנה פריידין, מנהלת הועדה לביקורת המדינה
מרצה: בני ליטינסקי מנכ"ל BDSK

מושב 4 היבטים באבטחת מידע ולוחמת סייבר
מנחה: מר רומן גריגורוב, מנהל אבטחת מידע, הביקורת הפנימית, פרטנר
הרצאה: ד"ר טל פבל, אחראי לימודי סייבר, המכללה האקדמית תל אביב יפו

16:20 - 17:00

מושבים

"אחריות המבקר הפנימי"
יו"ר המליאה: מר ליאור מלמד, מבקר מוא"ז חבל מודיעין
עו"ד דני שווץ, שותף במשרד. פישר ושות'
מר משה (מישקה) מזרחי, מבקר מו"מ באר יעקב
מר יואל ינון, מבקר מוא"ז מטה יהודה

כנס חורף 2017


יצירת קשר למתן חסות או עזרה ברישום צרו קשר טלפוני
ינון הכהן 050-7877090 או שלחו מייל


Website and online registration forms- powered by Form-Wizard